(2015- 2019 metai)
Socialdemokratų pamatinės vertybės yra socialinis teisingumas, lygių galimybių užtikrinimas ir solidarumas.
Šiaulių miesto socialdemokratų tikslas- sudaryti galimybę kiekvienam šiauliečiui augti, mokytis, ugdytis, dirbti, kurti – tiesiog gyventi – saugiame, tvarkingame, augančiame mieste, iš kurio ne išvažiuojama, bet į kurį grįžtama, nes mes turime aiškų planą, kaip vystyti ekonomiką, įveikti skurdą, mažinti nedarbą, užtikrinti jaunimo ateitį ir aprūpintą senatvę.
Šiaulių socialdemokratai padaro viską, ką pažada, o socialdemokratų šūkį – svarbiausia žmogus – įgyvendinsime realiais kasdieniniais darbais.
Mes, socialdemokratai, savo miesto – Šiaulių – žmonėms pažadame, kad:
 1. Pasirūpinsime šeimomis, auginančiomis vaikus:
  • Užtikrinsime, kad ikimokyklinėse įstaigose pakaktų vietos visiems vaikams.
  • Finansuosime iki 10 pailgintos dienos grupių mokyklose (iš steigėjui paliekamų MK lėšų).
  • Didinsime vaikų papildomo užimtumo įvairovę ir prieinamumą. Įrengsime aikštelę riedlentininkams ir riedutininkams, lauko tipo čiuožyklą, sportinių žaidimų aikšteles prie mokyklų stadionų, finansuosime miesto vaikų rengimo šalies, tarptautinėms olimpiadoms, konkursams programas (iš steigėjui paliekamų MK lėšų).
 2. Spręsime miesto infrastruktūros problemas, kursime verslui palankią aplinką:
  • Urban programos lėšomis sutvarkysime Prisikėlimo aikštę, centrinį parką, Kaštonų alėją, pakrantę apie Talkšos ežerą ir Prūdelį, baigsime rekonstruoti pėsčiųjų bulvarą.
  • Sutvarkysime skverą, esantį J.Basanavičiaus ir Birutės gatvių kampe.
  • Modernizuosime gatvių apšvietimą.
  • Intensyvinsime daugiabučių namų renovavimą.
  • Tęsime miesto gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, daugiabučių namų kiemų, automobilių stovėjimo aikštelių atnaujinimo ir įrengimo programą (50 proc. ir 50 proc.), atsižvelgdami į gyventojų iniciatyvas.
  • Europos Sąjungos lėšomis tęsime biudžetinių įstaigų rekonstrukcijos darbus.
  • Taikydami žemės, žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatas, skatinsime vietos ir užsienio investicijas bei naujų darbo vietų, ypač jaunimui, steigimą.
  • Skatinsime ir remsime mikro įmonių verslą.
  • Pasirūpinsime parkų, skverų, kitų viešųjų erdvių švara ir tvarka.
  • Įrengsime Dausiškių kapines. Sutvarkysime Ginkūnų kapinių drenažą, takus bei atnaujinsime Donelaičio kapinių takus, sutvarkysime želdinius.
  • Padidinsime nedidelių autobusų skaičių maršrutuose. 30 proc. atnaujinsime autobusų parką.
 3. Spręsime socialines problemas:
  • Baigsime statyti 40 vietų Globos namus pagyvenusiems žmonėms Rėkyvoje.
  • Socialinių paslaugų skyrių perkelsime į naujas, gyventojų poreikius atitinkančias patalpas.
  • Skirsime lėšų skurdo ir socialinės atskirties mažinimui, aplinkos neįgaliesiems pritaikymui.
  • Neleisime privatizuoti viešųjų paslaugų: vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo, šilumos tiekimo, viešojo transporto paslaugų.
 4. Rūpinsimės švietimu, kultūra, sportu:
  • Užtikrinsime švietimo įstaigų tinklą, reikalingą miesto gyventojams.
  • Stiprinsime biudžetinių, ypač švietimo, įstaigų savarankiškumą, kartu reikalaudami asmeninės vadovų atsakomybės už veiklos rezultatus.
  • Remsime įvairius miesto sporto ir kultūros renginius.
  • Pastatysime dengtą sporto maniežą. Rekonstruosime miesto Kultūros centrą, koncertinę įstaigą „Saulė“.
  • Tęsime socialinę partnerystę su Šiaulių universitetu ir kolegijomis, Profesinio rengimo centru, verslo asocijuotomis struktūromis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir mieste veikiančiomis valstybės įstaigomis.
  • 10 proc. padidinsime nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo programų finansavimą.
  • Didinsime prieigą prie nemokamo interneto miesto viešose erdvėse.
Mes įsiklausysime į šiauliečių siūlymus, pageidavimus ir iniciatyvas, kartu kursime savo Šiaulius.