Veiklos reglamentai

LSDP Šiaulių miesto skyriaus etikos ir procedūrų komisijos nuostatai

LSDP ŠIAULIŲ MIESTO SKYRIAUS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS NUOSTATAI (priimti LSDP Šiaulių miesto skyriaus etikos ir procedūrų komisijos posėdyje 2013-05-06)...

LSDP narių apskaitos instrukcija

LSDP PREZIDIUMAS NUTARIMAS DĖL PARTIJOS NARIŲ REGISTRO 2013-08- 28 Nr. 3- 4 LSDP prezidiumas, siekdamas užtikrinti nuoseklią ir stabilią partijos narių apskaitą, N U T A R I A : 1. Patvirtinti, kad partijos narių skaičius nustatomas remiantis elektroniniu partijos narių registru. 2. Patvirtinti patikslintą LSDP narių apskaitos instrukciją ( pridedama )....

Partijos statutas

I SKIRSNIS. LSDP TIKSLAI IR VEIKLOS PRINCIPAI 1. Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) yra politinė partija, jungianti socialdemokratinių pažiūrų Lietuvos Respublikos piliečius, siekiančius įgyvendinti Lietuvoje laisvę, demokratiją, socialinį teisingumą ir solidarumą. 2. LSDP siekia: 2.1. Puoselėti demokratiją, ginti žmogaus teises ir laisves, gilinti savivaldą. 2.2. Plėtoti politinę, socialinę, ekonominę ir kultūrinę demokratiją. 2.3. Įteisinti visų piliečių...

Deklaracija dėl esminių Lietuvos politikos pertvarkos krypčių 2012-2016 metais

Po 2008 metų Seimo rinkimų, kai konservatoriams, liberalams ir kitiems dešiniesiems buvo patikėtas Lietuvos valdymas, buvo sustabdytas ir nusmukdytas mūsų valstybės gerovės augimas. Įvykdytas „naktinis“ mokesčių perversmas žymiai sumažino šalies gyventojų pajamas, įplaukas į biudžetą, ėmė žlugdyti verslą ir pagilino ekonominės krizės padarinius. Nevykdoma jokia ekonomikos gaivinimo programa, dėl padarytų klaidų praktiškai nevyksta pastatų renovacija,...

Skyriaus įstatai

Patvirtinta: LSDP Šiaulių m. skyriaus konferencijos 2011-09-26 nutarimu Papildyta: LSDP Šiaulių m. skyriaus konferencijos 2014-03-03 nutarimu LSDP ŠIAULIŲ MIESTO SKYRIAUS Į S T A T A I BENDROJI DALIS LSDP Šiaulių miesto skyrius yra partijos teritorinė organizacija, veikianti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje. Šiaulių miesto savivaldybėje gali veikti tik vienas skyrius. Partijos skyriaus statusą suteikia ir...

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS ŠIAULIŲ SKYRIAUS VEIKLOS PROGRAMA 2011-2015 metams

1.Socialdemokratai – už laiku suteiktą pagalbą žmonėms, kuriuos užklupo sunkmetis: Sieksime pritraukti investicijas į Šiaulius ir bendradarbiausime su verslo asocijuotomis struktūromis, kad būtų kuriama kuo daugiau darbo vietų. Didinsime viešųjų darbų apimtis, įgyvendinsime socialinės pagalbos sistemą, kad žmonės gautų pajamas sunkmečiu. Laiku mokėsime biudžetinių įstaigų darbuotojams jų uždirbtus atlyginimus, nevarysime jų nemokamų atostogų. Užtikrinsime, kad...
plugin by phploaded.com