Socialdemokratų frakcija Šiaulių m. savivaldybės Taryboje

Sveikiname su liepos 6-ąja! Mindaugo karūnavimo diena

...

Mero deklaruojamas viešumas – tik tušti žodžiai

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos nariai ne kartą bandė įrodyti, kad valdančioji dauguma nesiskaito su opozicija, nesitaria jokiais miestui ir miestiečiams svarbiais klausimais. Informacija apie numatomus ar vykdomus darbus opozicijoje esančius savivaldybės tarybos narius pasiekia tik iš informacijos žiniasklaidos priemonėse....

Pagaliau priimtas nutarimas, svarbus šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus

Į balandžio 28 dienos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę  įtrauktas ir Socialdemokratų frakcijos pasiūlytas sprendimo projektas ,,Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamą neformalųjį vaikų švietimą dydžio nustatymo“ pakeitimo....

Šiaulių m. savivaldybės tarybos Socialdemokratų frakcijos sveikinimas

...

Socialdemokratų frakcija pateikė metinę miesto taryboje veiklos ataskaitą

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos nariai – Justinas Sartauskas, Gedeminas Vyšniauskas, Jolanta Žakarienė, Lukas Žakaris, Zina Žuklijienė – pateikė pirmųjų metų Šiaulių miesto savivaldybės taryboje veiklos ataskaitą....

Valdantieji blokuoja visus siūlymus

Vasario 25 dieną Šiaulių miesto Tarybos posėdyje buvo tvirtinamas 2016 metų Šiaulių miesto Savivaldybės biudžetas. Ruošdamasi šio miestui svarbaus dokumento tvirtinimui Socialdemokratų frakcija,...
plugin by phploaded.com