Socialdemokratų frakcija Šiaulių m. savivaldybės Taryboje

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos veiklos ataskaita

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos narių (J. Sartausko, G. Vyšniausko, J. Žakarienės, L. Žakario, Z. Žuklijienės) veiklos ataskaita (2017-03-22)...

Justinas Sartauskas – Šiaulių miesto mero pavaduotojas

LSDP Šiaulių miesto skyrius sveikina Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje mero pavaduotoju išrinktą Justiną Sartauską.  ...

Sveikiname su liepos 6-ąja! Mindaugo karūnavimo diena

...

Mero deklaruojamas viešumas – tik tušti žodžiai

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos nariai ne kartą bandė įrodyti, kad valdančioji dauguma nesiskaito su opozicija, nesitaria jokiais miestui ir miestiečiams svarbiais klausimais. Informacija apie numatomus ar vykdomus darbus opozicijoje esančius savivaldybės tarybos narius pasiekia tik iš informacijos žiniasklaidos priemonėse....

Pagaliau priimtas nutarimas, svarbus šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus

Į balandžio 28 dienos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę  įtrauktas ir Socialdemokratų frakcijos pasiūlytas sprendimo projektas ,,Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamą neformalųjį vaikų švietimą dydžio nustatymo“ pakeitimo....

Šiaulių m. savivaldybės tarybos Socialdemokratų frakcijos sveikinimas

...
plugin by phploaded.com