Skyriaus naujienos

Ko galime pasimokyti iš kauniškių?

Socialdemokratų frakcijos nariai, svarstydami, kaip padėti   Šiaulių miesto mokykloms modernizuoti ugdymo procesą, apsilankė keliose Kauno miesto, kuris šiuo metu yra vienas iš šios srities lyderių,  švietimo įstaigose. Vizitas patvirtino, kad vien mokyklų pastangų, kuriant šiuolaikinę mokyklą, nepakanka- būtina svari, kompleksinė savivaldybės parama. Šiauliai gali didžiuotis puikiais mokytojais,  mokyklų vadovais, kurie daug padaro, kad mūsų vaikai...

E.Žakaris kviečia dalyvauti skyriaus bičiulių protų kovose

LSDP Šiaulių skyriaus pirmininkas Edvardas Žakaris kviečia dalyvauti skyriaus bičiulių protų kovose: I turas – spalio 23 d. 17.30 val. II turas – lapkričio 20 d. 17.30 val. III turas – gruodžio 11 d. 17.30 val. Komandos registruojamos iš anksto. Komandų narių skaičius – 5. Pavieniai asmenys galės prisijungti prie jau esančių komandų. Registracija: https://goo.gl/forms/cfQBtDcRuo3zWe7G3...

Socialdemokratų frakcijai rūpi vaikų kultūrinis ugdymas, parama šeimoms

Socialdemokratų frakcija surengė posėdį, į kurį pakvietė mokyklų vadovų asociacijos tarybos narius, mieste veikiančių  muziejų, galerijų, Valstybinio dramos teatro vadovus, miesto savivaldybės administracijos vadovus, organizuojančius švietimo, kultūros veiklą mieste. Su posėdyje dalyvaujančiais asmenimis aptarta socialdemokratų frakcijos iniciatyva formuojant 2018 metų savivaldybės biudžetą numatyti tikslines lėšas (po 5 Eur vienam mokiniui) formaliojo švietimo programas vykdančioms mokykloms...

Moderniosios technologijos progimnazijoje

Socialdemokratų frakcija surengė išvažiuojamąjį posėdį Dainų progimnazijoje ir susipažino ne tik su puikiai tvarkomu progimnazijos ūkiu, bet ir su išskirtine moderniųjų technologijų baze: užsienio kalbų mokymosi laboratorijomis, informacinių technologijų, robotikos klasėmis, 3D kabinetu, jo panaudojimo ugdymo procese galimybėmis. Progimnazijos direktorius pastebėjo, kad visam modernizavimui lėšų niekas iš šalies neskyrė, jas iš atsitiktinių paslaugų uždirbo pati...

Socialdemokratų frakcija susitiko su ikimokyklinių įstaigų direktorėmis

Socialdemokratų frakcija susitiko su kai kurių ikimokyklinių įstaigų direktorėmis ir aptarė opiausias problemas, trukdančias kokybiškam mažųjų šiauliečių ugdymui. Išsiaiškinta, jog, iš ikimokyklinių įstaigų į Sveikatos biurą iškėlus sveikatos priežiūros specialistus, nebeliko finansavimo darbuotojui, kuris organizuotų vaikų maitinimą, rūpintųsi įvairiais su tuo susijusiais klausimais. Frakcijos nariai įsipareigojo ieškoti būdų ikimokyklinių švietimo įstaigų papildomam darbuotojo finansavimui.  ...

Sveikinimas Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga

 ...
plugin by phploaded.com